TARİKATLER & CEMAATLER (NAKŞİBENDİLER, MENZİLCİLER, SÜLEYMANCILAR, NURCULAR VS …)

Whatsapp Paylaş Telegram Paylaş


ZAHİDE UÇAR : Süleymancıların
camisi ayrıdır. Atatürk’ten ve Türklerden nefret ederler
 

Süleymancılar adını Süleyman Hilmi
Tunahan’ın adından alır.


Süleyman Hilmi Tunahan Nakşi şeyhidir. 1959
yılında vefat ettiğinde, yerine kimseyi bırakmamıştır.


Tarikat anlayışına göre velayet bitmiştir. O
tarihten sonra Süleymancılık cemaate dönüşmüştür. Süleymancılık Antalya
bölgesinde çok etkilidir. Antalya’da Süleymancıların desteğini almayan
siyasetçi seçim kazanamaz.


Köylüler, ilkokuldan sonra çocuklarını
Süleymancıların yurduna teslim eder.


Çünkü başka türlü okutma imkanları yoktur.


Süleymancılar, seçim dönemlerinde siyasi
partilerle pazarlık eder, oylarını paraya dönüştürür.


Kurban bayramı öncesi esnafı tek tek gezip
kurban sözü alırlar.


Aslında, vermeye mecbur bırakırlar.


Tanık olduğum bir olayı aktarayım:


Süleymancıların yurdunda yetişmiş bir esnafa
bir kurban yazdılar. Esnaf kurban parasını verdi.


Belli bir süre sonra kurban parasını vermedin
diyerek gene aldılar.


Esnaf “lanet olsun” deyip gene verdi.


Ve aynı kurbanın parasını üçüncü defa istemeye
kalkınca, esnaf kafayı sıyırdı.


Süleymancıların camisi ayrıdır.


Süleymancı olmayan imamın arkasında namaz
kılmazlar.


Bu bölgede bir cenazeniz olup, Süleymancı
hocaların eline düşenlerin vay haline.


Ellerinde hesap makinesi, ölenin namaz borcu
hesaplanır.


Sizlere şaka gibi gelebilir ama, maalesef
gerçekleri yazıyorum.


Diyelim ki ölen kişi 60 yaşında.


Ölen kişi hiç namaz kılmamış gibi, 53 yıl 365
ile çarpılır.


Çıkan gün sayısı 5 ile çarpılır. Çıkan rakam,
her vakit namaz için kendi biçtikleri TL miktarıyla çarpılır ve sonuç cenaze
yakınının eline tutuşturulur.


Ve o miktar para tahsil edilir.


Yani, Allahlığa soyunarak, şirk üzerinden din
satıyorlar.


Süleymancıların lideri Ahmet Arif Denizolgun
bu yıl, Eylül ayı başında vefat etti.


Kız çocuklarının okutulmasını tasvip etmediği
söyleniyor.


Denizolgun Ulaştırma Bakanlığı yapmıştır.


Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık
bölümü mezunudur. Aynı zamanda Colombia Üniversitesi İş İdaresi Bölümü
mezunudur.


Bunlar kendileri en iyi okullarda, AB-D’de
okurlar. Çocuklarını okuturlar.


Bağlılarına da; “çocuklarınızı okutmayın”
derler.


ABD adına etki ajanlığı yapan bir ABD ajanı
itirafında ne diyordu?


“Bütün Anadolu’yu gezip, Köy Enstitüleri
aleyhinde anti propaganda yaptık. Çünkü 2000 yıllarına gelindiğinde Türkiye’nin
genç nüfusu büyüyecek. Köy enstitüleri dursaydı, bu gençliğin alacağı eğitim
ülkemizin çıkarları açısından tehlikeli olurdu.”


Türk Milleti, cehaleti öğütleyen, Türklerin
din anlayışı olan Maturidiliğe karşı ılımlı islamı, yani Selefiliği savunan,
Atatürk düşmanlığı yapan kim varsa, o kişi veya oluşumlara şüphe ile
bakmalıdır. Çünkü, bir devlet veya devletler adına etki ajanlığı görevi yapma
olasılığı çok yüksektir.


Ve Süleymancı yurtlarında Atatürk düşmanlığı
aşılanır. Süleymancılar Atatürk’ü asla sevmez.


Süleymancılar FETÖ sonrası, sadece yurt değil,
okul da yapmaya soyundular.


Emperyalizm, kullandığı maşayı deşifre
ederken, yerine mutlaka yenilerini de ikame etmiştir.


Bu yazıdan sonra, tarikatlar hakkında seri
yazılarımı devam ettireceğim. Çünkü tarikatlar bu ülkeye karşı kullanılan Truva
atları haline gelmiştir.


Zahide Uçar

Başa dön tuşu

Site haritası ve Haber haritası yolu gösterir.