MADENLER & YER ALTI KAYNAKLARI & MADENCİLERİMİZ VE MADEN KAZALARI

Whatsapp Paylaş Telegram Paylaş

SÜHEYLA DOĞAN : İşte Kazdağları’ndaki altın şirketine dair
bilinmeyenler..


LİNK : https://odatv.com/iste-kazdaglarindaki-altin-sirketine-dair-bilinmeyenler-14081949.html
  


Kirazlı Altın Madeni Projesi, Çanakkale-Çan arasında, Kirazlı
Köyü’ne bin 500 metre, Çanakkale’ye ise 26 km mesafede bulunuyor…


14.08.2019 20:45


Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından
yapılan açıklamaya göre, Kirazlı Altın Madeni Projesi, Çanakkale-Çan arasında,
Kirazlı Köyü’ne bin 500 metre, Çanakkale’ye ise 26 km mesafede bulunuyor.
Kazdağları silsilesi içinde bulunan Kirazlı, iddiaların aksine, Kazdağları’nın
çok küçük bir bölümünü oluşturan Milli Park’a 40 km uzaklıktadır. Kazdağları
bütünlüklü bir ekosisteme sahiptir.


Kirazlı’da 13. 10. 2009 tarihinde başlayan ruhsatın süresi 10 yıl.
Yani Önümüzdeki Eylül ayının 13’ünde doluyor. Ruhsat sahibi Alamos Gold ve onun
Türkiye’deki yüzü Doğu Biga Madencilik’in acelesinin, Kirazlı bölgesinde
orman/doğal yaşam katliamı gerçekleştirerek dört ayda 195 bin ağacı
katletmesinin nedeni de anlaşılıyor.


ELDEN ELE GEZEN RUHSATLAR


Kirazlı bölgesindeki altın madeni ruhsatlarının 32 yıl öncesine
uzanan karışık ve karmaşık bir hikâyesi var… Eldorado Gold’un yerli yüzü Tüprag
Madencilik, Kirazlı ruhsatını aldığında yıl 1987 idi. Firma, hissesinin yüzde
50’sini 3 milyon dolara 1 Şubat 1989’da Newmont’a sattı ve daha sonra bu
ruhsatları terk etti. Maden İşleri Genel Müdürlüğü alanı yeniden ihaleye açtığında
ise yıl 2002 idi. İhalede ruhsatı bu kez Teck Resources Ltd. satın aldı. 6
Mayıs 2004’de ise, Fronteer Development Group Inc. firması devreye girdi ve
yüzde 40 hisse ile projeye ortak oldu. 2004-2005’de Teck Cominco uzmanları
gözetiminde Orta Doğu Sondajcılık tarafından yapılan sondajlardan sonra 2007’de
Fronteer tarafından yayınlanan teknik rapora göre Kirazlı için 2004 ila 2007
arasında 6,6 milyon dolar harcanmıştı.


22 Eylül 2009’da Kirazlı ruhsatları 40 milyon dolara Fronteer’den
Alamos Gold’a devredildi. Tam bu sırada MADEN Yasası değiştirildi ve CHP Maden
Yasasının bazı maddelerini, Orman izinleri ile ilgili 7. Madde de dahil Anayasa
Mahkemesine taşıdı. Orman izinleri askıya alındıysa da bu kural eski ruhsatlara
geçerli olmadığı için Alamos Gold mevcut izinlerle devam etti.


18 BİN 900 TON SİYANÜR


Yatırım maliyeti 165,7 milyon dolar olarak belirlenen proje alanı
yaklaşık 20 bin dönüm. ÇED alanı ise 6 bin 138 dönüm ve bunun yüzde 97’si yani
5 bin 940 dönümü orman. 283 tür bitkinin yaşadığı Kirazlı’da 7 tür bitki
endemik, yani yalnızca bu gölgeye özgü.


577 dönüm arazide 170 ila110 metre derinliğinde, 700 ila 500 metre
uzunluğunda 1 ana, 2 uydu açık ocak açılacak. Buradan çıkarılacak cevherden
yığın liçi yöntemiyle altın ve gümüş elde edilecek.


Günde 15 bin ton cevherin serileceği yığın liçi alanının kapasitesi
26 milyon ton, yüksekliği ise 10’ar metrelik katlar halinde 100 metre
kalınlıkta olacak. Her 10 metrenin üzeri çimento veya kireçle kaplanacak ki,
yaklaşık 100 metre yüksekliğinde bir tepe demek bu aslında. Yılda 13 bin 125,
toplamda 78 bin 750 ton çimento veya kirecin kullanılacağı liç alanında yılda 3
bin 150 tondan toplam 18 bin 900 ton siyanür ve 420 ton da kostik kullanılacak.


Çanakkale’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı’nın
su toplama havzasında yer alan Kirazlı Altın Madeni’nin büyük miktardaki su
gereksinimi Zeybek Çayırı Köyü yakınlarında yapılacak olan Altınzeybek
Göleti’tinden sağlanacak. Madenden etkilenecek olması bir yana gerektiğinde
kullanılacak su kaynakları da 7 km mesafedeki Kocaçay (Sarıçay),  22 km mesafedeki Menderes Çayı. Armutçuk
Deresi, Hacıkarı, Akçaalan, Koyunsuyu, Gökbüyet, Bent ve Balıklı Dereleri de
Kirazlı Altın Madeni yakınlarındaki diğer su kaynakları.


Ömrü altı yıl olarak belirlenen projede, inşaatta 600, işletmede
300, kapamada 200 kişinin çalışacak. 0,75 gr/ton altın, 11,75 gr/ton gümüş
tenör saptanan Kirazlı’da toplamda 17,5 ton altın, 106 ton gümüş elde edileceği
öngörülüyor.


ÇED OYUNLARI


Kazdağları’ndaki bir çok projede olduğu gibi Kirazlı’da da oynanan
ÇED oyunları var. Kısaca o da şu:


Şirketler, Maden Yasası’ında 2009’da yapılan bir değişiklikten
yararlanarak ÇED gerektirmeyen 25 dönümden küçük bir alan için işletme izni
alıyor, arkasından da kapasite genişletme başvurusunda bulunarak tüm ruhsat
alanını kapsamına alıyor. Şirketlerin oluşan halk tepkilerini önlemek için
başvurduğu bir yöntem de altın ve gümüş dışında ama bu madenlerle birlikte
bulunan başka bir maden, örneğin kuvars için başvuruda bulunması. Üçüncü yöntem
de üçüncü bir firmanın ÇED başvurusunda bulunması. Kirazlı’da bu yöntemlerin
üçü de mevcut. O yüzden de projenin adı Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite
Artışı ve Zenginleştirme Projesi…


Alamos Gold ve bağlısı Doğu Biga Madencilik Kirazlı’da önce Yeni
Anadolu Madencilik San. Ltd. Şti.’ne “HALLOYSİT” (alüminosilikat bir kil
minerali) çıkartacağını beyan ederek proje tanıtım dosyası sundurmuştur. Söz
konusu projeye 17. 02. 2011 yılında, altın madeni olduğu biline biline,
Çanakkale Valiliği tarafından kamuoyu kandırılarak  “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmiş, daha
sonra da ruhsat Doğu Biga’ya devredilmiştir. Alınan bu “ÇED Gerekli Değildir”
kararı Doğu Biga için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın  19. 12. 2012 tarihli yazısı ile geçerli
kılınmıştır. 613 hektar ÇED Alanı içinde 5 hektar için 3 Temmuz 2012’de alınan
ÇED Olumlu Kararı, 02. 08. 2013’de Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Projesi
ÇED Olumlu Kararı aldı.


SİYANÜRE BOĞULMUŞ TOPRAK ÜZERİNDE AĞAÇ


Projeye göre, toplam cevher’in 25,6 milyon ton olarak belirlendiği
Kirazlı’da, açık ocak altın ve gümüş madeni işletmeciliği gerçekleştirilecek.
Önce arazideki bitki örtüsü yani orman örtüsü tamamen kaldırılıp düzlenecek, ki
bu büyük ölçüde yapıldı, 195 bin ağaçla birlikte yüzlerce başka doğal yaşam
ünitesi yok edildi; arkasından yüklü çözelti havuzu, yüksüz çözelti tankı, acil
durum havuzu, ADR (ayrıştırma) tesisi, cevher kırıcı tesisler yapılacak. Daha
sonra cevher kazılarak birinci, ikinci kırıcıda kırılacak, yığın liçi alanına
serilip üzerine ph dengelemek için çimento (ya da kireç) eklendikten sonra,
üzerine 90 gün boyunca hidrojen siyanürlü bileşik püskürtülecek. Tabandaki
borularla altın, gümüş ve siyanürlü bileşik havuza alınacak ve ADR tesisinde
çeşitli kimyasallarla ayrıştırılacak. Kalan liç yığını içindeki siyanürü arıtmak
için, yığın, hidrojen peroksitle (çamaşır suyu) yıkanacak. Maden kapanacağı
zaman açık ocakların bir kısmı ve atık havuzları pasa ile doldurulacak,
etrafları tel çit ile çevrilecek. Yıkanmış cevherin üstü ise geçirimli bir
toprak tabakası ve ayrıca bitkisel toprakla kapatılarak ağaçlandırılacak!
Siyanüre boğulmuş, hidrojen peroksit ile yıkanmış çimento veya kireçle
doldurulmuş toprak üzerinde nasıl olacaksa ağaç yetiştirilecektir!


Alamos Gold’un Kirazlı dışında Ağı Dağı ve Çamyurtta da projeleri
bulunuyor. Ağı Dağı projesi Kirazlı’nın en az üç katı büyüklüğünde. Ağı Dağı
yok olacak!


Daha onlarca ruhsatın bulunduğu Kazdağları’nda TÜMAD’ın Lapseki
Altın Madeni Projesi başladı. Orta Truva’nın (Newmont-Teck Cominco’nun Türkiye
yüzü) Terziler ve Yeniköy’de 3 ayrı proje için ÇED başvurusu var. Kısacık,
Halilağa, Dondurma, Kuşçayırı, Terziler-Serçiler’de Esan Eczacıbaşı, Koza,
Cengiz Holding vb. e ait altın madeni projeleri var.


“SU VE VİCDAN NÖBETİ”


Maden Şirketinin iddialarının tersine, diğer projeler gibi Kirazlı
Aaltın madeni projesi de yaşam savunucularının sürekli takibindeydi. STK’larca
ÇED süreçleri izlendi. Çevre köyler bilgilendirildi. STK’lar halkın katılımı
toplantısında şirketin özel güvenlik elemanlarınca içeri sokulmadılar. Projenin
ÇED Olumlu Kararı çıktığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11. 10. 2013
tarihinde Çanakkale Belediyesi tarafından dava edildi. Davalar kaybedildi. Üst
mahkemeye itiraz edildi. En son bu ay Danıştay Belediye aleyhine karar verdi.
Firma Çanakkale Valiliği’nden Gayri Sıhhi Müessese izinlerini (GSM) ve Enerji
ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’ndan İşletme İznini aldı. 25.07.2018 tarihli GSM
izni, Çanakkale Belediyesince 17.08.2018 tarihinde dava edildi. Ağaç kesimine
başlanınca alana bir kaç kez gidilip protesto edildi. 195 bin ağaç kesildi ve
arazi düzlendi.  Kesilen ağaçlarla ilgili
suç duyurusunda bulunuldu. Mahkeme bilirkişi raporundaki sahte imza ile ilgili
olarak Çanakkale Belediyesi dava açtı. “Su ve Vicdan Nöbeti” Kirazlı’da
başladı, hala devam ediyor.  1 Ağustos’da
Çanakkale merkezde kitlesel basın açıklaması yapıldı. 5 Ağustos’da çok geniş
katılımlı bir eylem gerçekleştirildi, maden alanına girildi. TEMA’nın
change.org imza kampanyası ve Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma
Derneği’nin ıslak imza kampanyası devam ediyor. 18 Ağustos’da Fazıl Say nöbet
alanında bir konseri verecek. “Su ve Vicdan Nöbeti”ne Türkiye’nin her yanında
destek devam ediyor.


ALTIN MADENCİLİĞİ FAALİYETLERİ SIRASINDA…


1. Alanı düzlemek ve hazırlamak için on binlerce ağaç
kesiliyor, tüm orman içindeki canlılarla birlikte yok ediliyor,


2. Kırma eleme tesisleri, siyanürlü ve çeşitli
kimyasallar içeren atık su ve çamur için atık maden barajları, ADR (ayrıştırma)
tesisleri yapılıyor,


3. Devasa çukurlar açılarak cevher çıkartılıyor ve
çıkartılan cevher kırılıp öğütülüyor, pasa denilen değersiz kısım bir bölgeye
yığılıyor.


4. Öğütülen cevher liç alanlarına taşınıyor ve kat
kat seriliyor. Cevher üzerine siyanürlü su verilerek altın madeni
ayrıştırılıyor. Ardından ayrıştırılmış ve kirletilmiş topraklardan oluşan
dağlar meydana geliyor.


ALTIN MADENCİLİĞİ SONUCUNDA…


1. Ekosistem bozuluyor, karbon yutakları yok oluyor,
ormansızlaşma ve topraksızlaşma iklim krizine yol açan nedenlere ayrıca katkıda
bulunuyor,


2. Tarım alanları bozuluyor, kirleniyor, tarımsal
gelir azalıyor.


3. Ağır metal içeren ve asit üreten pasa dağları
oluşuyor, asit maden drenajları meydana geliyor,


3. Yer altı ve yer üstü su sistemleri değişiyor ve
kirleniyor,


4. Devasa çukurlar ve atık barajları ile bölge
cehennem haline geliyor. Doğal peyzaj bozuluyor. Tellerle çevrili tehlikeli
alanlar oluşuyor.


5. Siyanür sızıntıları, hidrojen siyanür
buharlaşması, atık maden barajları kazaları ayrı birer risk oluşturuyor.
Dünyada onlarca örneği var. Romanya, Meksika, Uşak Eşme, Kütahya…


NE YAPMALIYIZ…


Örgütleniyoruz,  bir araya
geliyoruz. Her alanda mücadelemizi sürdürüyoruz.


Hiçbir kamu yararı olmayan ve riski ve zararı yoksul halka ve
doğaya olan altın madenciliği projelerini hep birlikte durduruyoruz.


Süheyla Doğan


Odatv.com

Başa dön tuşu

Site haritası ve Haber haritası yolu gösterir.