E-KİTAP-E-BOOK-E-DERGİ-SLAYT SHOW & KİTAP ÖZETLERİ ve DEĞERLENDİRMELERİ

Whatsapp Paylaş Telegram Paylaş

Arama Kurtarmaya İlişkin Düzenlemeler ve Doğu Akdeniz’de Arama Kurtarma
Sorumluluğu

 

Öğr. Gör. Alaettin SEVİM

 

17 Mar 2020

 

Arama ve Kurtarma genel olarak herhangi bir doğal veya
insan kaynaklı acil durum veya afet esnasında acil yardıma ihtiyacı olan kimselerin
yerini tespit etme, gerekirse ilk yardım uygulama ve daha kapsamlı yardım
alabilecekleri güvenli bir yere nakletme faaliyetleri olarak tanımlanabilir.

 

Özet:

Arama ve Kurtarma genel olarak herhangi bir doğal veya insan kaynaklı acil
durum veya afet esnasında acil yardıma ihtiyacı olan kimselerin yerini tespit
etme, gerekirse ilk yardım uygulama ve daha kapsamlı yardım alabilecekleri
güvenli bir yere nakletme faaliyetleri olarak tanımlanabilir. Arama ve Kurtarma
başlangıçta her geminin denizde kazaya uğrayanlara yardım etmesi gibi sadece
denizcilik gelenekleri içinde yer alan yazılı olmayan norm halinde iken
günümüzde arama ve kurtarma için uluslararası bir sistem geliştirilmesi
çabaları ortaya çıkmış ve bunun da doğal sonucu olarak devletler arama ve
kurtarmanın operasyonel unsurlarından biri haline gelmişlerdir. Devletlerin
arama ve kurtarma için ayırabilecekleri kaynak ve olanaklarının daha fazla
olması nedeniyle bu olumlu bir gelişme olmuştur. Ancak arama ve kurtarma için
yapılan düzenlemelerin devletler tarafından diğer maksatlarını elde etmek veya
desteklemek maksadıyla argüman olarak kullanılması sadece hayat kurtarmaya
yönelik bir hizmet olarak ele alınması gereken bu alanda da uluslararası
sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu çalışmada Doğu Akdeniz’de
arama ve kurtarma sorumluluğu konusu incelenecek, bu alanda bölge devletleri
arasında geçmişte yapılan antlaşmalar ile konu ile ilgili uluslararası
sözleşmeler ele alınacak, arama ve kurtarma düzenlemelerinin Yunanistan ve
GKRY’nin sözde egemenlik iddialarını desteklemek için araç olarak kullanılması
ve bölgede yaratmaya çalıştıkları ‘’oldu-bitti’’ değerlendirilecektir.
Çalışmanın sonunda bölgede halen yaşanmakta olan göçmen krizi çerçevesinde
arama ve kurtarma konusunda yapılması gerekenlere ilişkin olarak bir analiz
yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Arama ve Kurtarma, Arama ve Kurtarma Bölgeleri, Doğu
Akdeniz, Arama ve Kurtarma Sorumluluğu, COSPAS-SARSAT, FIR Hattı, NAVTEX, Kıta
sahanlığı, Münhasır Ekonomik Bölge

Arama Kurtarmaya İlışkin Düzenlemeler ve Doğu Akdeniz’de Arama Kurtarma
Sorumluluğu

Arama ve Kurtarma (AK), güç durumda kalmış veya güç durumda kalma ihtimali
bulunan insanların, özel olarak eğitilmiş ve donatılmış resmî veya özel ekipler
tarafından aranması, bulunması ve kurtarılmasına ve bu kişilere acil müdahale
yapılarak, zarar görmeden en yakın sağlık merkezine nakledilmesi hizmetidir.
Arama, tehlike altındaki kişileri bulmak için mevcut personeli ve tesisleri
kullanmak, kurtarma ise potansiyel veya mevcut tehlike altındaki kişileri
tehlikeden kurtarmak, ilk tıbbi bakım veya diğer ihtiyaçlarını sağlamak ve
onları güvenli bir yere teslim etmek olarak tanımlanabilir. Arama ve Kurtarma
(AK) öncelikli hedefi insan hayatını kurtarmak olan bir hizmettir.

Kazalar ve afetler her zaman insan faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası
olmuştur. Meydana gelen kazalar ve felaketlerin sebep olduğu kayıplar, kaza ve
afetleri oluşmadan önlemeyi esas amaç olarak alan bir emniyet bilincinin
gelişmesine yardımcı olmuştur. Bununla beraber insanlık tarihi kaza ve
felaketlerle karşılaşmanın yine de kaçınılmaz olduğunun göstermektedir.
Teknolojinin gelişmesi daha fazla sayıda insanın daha büyük ve daha hızlı araçlarla
dünya üzerinde hareket halinde olmalarına imkân tanımıştır. Ancak bu durum kaza
ve felaketlerle karşılaşma riskini de artırmıştır.

Tehlikedeki insanlara yardım etmek insanlık gereklerindendir. Bu gereklilik
denizcilerin denizde karşılaştıkları kazazedelere yardım etme zorunluluğu gibi
gelenekler kapsamında uzun bir süre sadece yazılı olmayan kurallar arasında yer
almıştır. Ancak günümüzde AK hukuk normları içerisinde yer almaya başlamıştır.
AK’nın bir zorunluluk olarak kabulü ile birlikte başlayan sistem geliştirme
çabaları bugün küresel bir AK sistemi kurma seviyesine ulaşmıştır. Küresel
sistem geliştirmeçabaları ile birlikte devletler de AK’nın ana unsurlarından
biri haline gelmişlerdir. Bu gelişme devletlerin AK için ayırabilecekleri
kaynak ve olanaklarının çok daha fazla olması nedeniyle genel olarak olumlu bir
gelişme olarak değerlendirilebilir. Ancak devletler arasında diğer alanlarda
mevcut sorunların AK alanına da yansıtılması veya devletlerin AK’ya temel amaç
olan insan hayatını kurtarmaktan farklı amaçlarla yaklaşmaları bu alanda da
sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

Günümüzde Akdeniz çevresinde yaşanan toplumsal karışıklıklar, çatışmalar ve
savaşlarda yerinden edilen insanlar ve göçmenler nedeniyle Akdeniz, AK
faaliyetlerinin yoğun olarak yaşandığı bir alan olarak ortaya çıkmıştır.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 2018 yılı Ocak ve Kasım ayları arasında geçen
sürede, Akdeniz’den Avrupa’ya ulaşan göçmen sayısının 100 bini geçtiğini, 2
bine yakın göçmenin bu yolculukta yaşamını yitirdiğini açıklamıştır. IOM’a göre
2017 yılının aynı döneminde Avrupa’ya geçen göçmen sayısı 155 bin olup, 2 bin
960 göçmen bu yolculuk sırasında ölmüştür.2 Akdeniz dünyada göçmenler için son
yıllarda en ölümcül geçiş yollarından birisi haline gelmiş olup, bu durum AK
organizasyonlarının üzerine önemli bir yük getirmektedir.

TASAM Yayınlarının  “Yeni Deniz Güvenliği Ekosistemi ve Doğu
Akdeniz” isimli kitabından alınmıştır.

“Yeni Deniz Güvenliği Ekosistemi ve
Doğu Akdeniz” e-kitabı için Tıklayınız

Başa dön tuşu

Site haritası ve Haber haritası yolu gösterir.