ATATÜRK & MİLLİYETÇİLİK & CUMHURİYET REJİMİ & KEMALİZM

Whatsapp Paylaş Telegram Paylaş

19 Mayıs Yaklaşırken Karasu
Halkının ve Kaymakam Aziz Bey’in Dikkatine


Mahiye Morgül
tarafından tarihinde yayınlandı


Karasu’yu düşman işgalinden ve soykırımdan
kurtaran Rizeli Kuvayi Milliye  kahramanlarımızdan  Gazi Zekeriya
Tiryaki ile halaoğlu Şehit Topçu Yüzb.SüleymanÂsaf (Mercan) Beyi hatırlatmakla
başlayacağım.


Kaymakam Aziz Mercan ile Gazi Zekeriya
dedenin torunu Oğuz Tiryaki’nin genetik benzerliğine dikkat çekmek ve bu sırada
Karasu halkına biraz hafıza tazelemek istiyorum.


Halen görevde olan (Mayıs 2020) kaymakam
A.Mercan Bey ile genetik benzerliğinden yola çıkarak akraba olma ihtimalinden
söz edeceğim.


Karasu’da
görev yapıyor olması hoş bir tarihsel buluşma gibi. Aziz Beyin ataları
Karasu’yu kurtaran Aziz’lerden çıkarsa hiç şaşırmayacağım.


Karasu gazisi Zekeriya Tiryaki’nin torunu
Oğuz Tiryaki ile kaymakam beyin genetik benzerliğine bakar mısınız?


LİNK : https://www.gazeterize.com/rize/oguz-tiryakiyi-kaybettik-h640191.html


LİNK : http://www.karasu.gov.tr/kaymakamimiz


Tiryaki ailesinin büyük dedeleri Harun
Efendinin Atatürk ile tanışıklığı Atatürk’ün çağrısıyla katıldığı Öğretmen
Kurultayına kadar gider, burada onu anlatmayacağım. Harun Efendi Süleyman Asaf
Mercan’ın dayısıdır. Sonraları Tiryaki-Mercan ailesinde başka evlilikler
olmuştur; keza fotoğrafını gösterdiğim Oğuz Tiryaki’nin dayıları yine
Mercan’dır. Yani Gazi Zekeriya dede oğluna kendi dayıkızını gelin almıştır.


Kaymakam Aziz Mercan ile bir benzerlik de
Mercan ailesinden göstereceğim. Oğuz Tiryaki ile dayı hala çocukları olan
Maksut Mercan’ın video bağlantısını vereceğim. Yani her iki ailede genler
birkaç kez harmanlanmış görünüyor. Kısaca, Karasu’nun muzaffer iki kahramanının
genetik izlerini Kaymakam Aziz Mercan’da görüyorum.


Süleyman Asaf Mercan ile Necati Memişoğlu
(Erzurum Kongre delegesi, 1.Meclis Rize Mebusu, M.Akif Ersoy’un arkadaşı)
Karasu’da cephede silah arkadaşıdırlar. Karasu’da başlayan silah arkadaşlığı
bütün cephelerde devam etmiştir. Tanışmaları İpsiz Recep Emice’nin çağrısıyla
olmuştur. 


İstanbul’u
İngilizler işgal eder etmez Karasu’da Türk soykırımı (Yunan mezalimi)
başlattılar.


Karasu’ya imdada koşanların başında İpsiz
Recep Emice’nin Rizeli milisleri ve bir de bütün Hemşinli akrabalarını cepheye
çağıran Necati Memişoğlu vardı. Yunan askerlerinden bir top ele geçirirler,
fakat ele geçirdikleri topu kullanacak kimse yoktur. Recep Emice, Çanakkale’nin
büyük topçusu Süleyman Asaf’ın babasına (Rize’den komşu, İstanbul’da tabur
imamı) mektup yazarak oğlunu göndermesini ister.


Okur yazarlığı olmayan Recep Emice mektubu
Necati Memişoğlu’na yazdırır, Süleyman Asaf bu çağrıyı alır almaz Karasu’ya
koşar. İki soylu şövalyenin arkadaşlığı Karasu cephesinde böyle başlar ve Asaf
Bey Dumlupınar’da Yunan tabyalarını ateşe tuttuğu yerde şehit düşene kadar
devam eder. Asaf Bey 1922’de Sakarya cephesinde tek ayağını kaybetmişti, şehit
düştüğü yerde tek ayağıyla topunun başındaydı! Hem Sakarya hem Dumlupınar
şehitliğinde kitabede adının yazılmasının nedeni budur; çifte şehit
kahramandır.


Çanakkale’nin
büyük topçusu, 15.Kolordu Kumandan Yaveri Top.Yüzb. Süleyman Asaf (Mercan)
Beyin Karasu’ya gelişiyle Türk soykırımı durdurulabilmiştir. Bu böyle tarihe
geçmelidir.


Şehit Topçu Süleyman Asaf Mercan adını
bugün 100. yılında Sakarya’nın Karasu’nun caddelerine yazmalıyız. 19 Mayıs bir
bayram olmaktan öte, Karasu’da Türk soykırımının durdurulmasının 100.yılı
olarak anılmalıdır. Gazilerimizin şehitlerimizin mezarlarına çiçek bırakmalı,
soykırımda öldürülenlerin yakınları mevlit okutmalıdır. İngiliz işgaliyle
başlayan Karasu soykırımının üzerine çekilen örtüler birer birer
kaldırılmalıdır.


Aşağıdaki videoda, Karasu kahramanı Topçu
Süleyman Asaf’ın Rize’de yaşayan akrabalarından Maksut Mercan (Endüstri
Mühendisi, Tasarımcı) ile 2012 yılında açtığı gemi ve uçak maket sergisinde TRT
tarafından haber yapılan videosunu izlediğimizde görülecektir ki, Karasu
Kaymakamı Aziz Mercan ile aralarında bir hayli genetik benzerlik vardır.
Karasu halkının evlerine çerçeveleyip
astığı bir fotoğraftan da söz etmek istiyorum. Resimde İpsiz Recep Emice meşhur
elleri dizlerinde oturmaktadır, arkasında tüfekleriyle dört kuvvacı ayakta
durmaktadır. Bu fotoğraftaki dört kahramanın isimleri bugüne kadar
bilinmiyordu. İsimleri bugün Rizeli tarihçiler tarafından şöyle
belirlenmiştir: 
Ortada Milis Yüzbaşı İpsiz
Recep(Gürses) Emice 

Ayaktakiler soldan sağa; Yusuf Çekmiş, Zekeriya Tiryaki, Bayram Ali Çekmiş,
Hasan çekmiş.

Karasu’yu İngiliz-Yunan mezaliminden kurtaran kahraman dedelerimizi 100.Yılında
mezarları başında saygıyla anıyoruz. (19 Mayıs 2020, Rize)
Bu fotoğrafı evine asan vefalı Karasulu
kardeşlerimiz artık onların kim olduklarını resmin altına yazabilirler. Karasu’daki
fotoğrafta ayaklarını bastıkları yer görünüyorken internet arşivlerine
dizlerinden aşağısı görünmemektedir. Rica ediyorum, tam boy göründükleri
orijinal fotoğrafı her kimde muhafaza ediliyorsa, bana veya ailelerine
ulaştırsınlar


Karasu’dan bir güzel insan o fotoğrafı bir
televizyon programında göstererek şöyle demişti:


“Kim olduklarını bilmiyoruz. Evliya gibi
geldiler bizi kurtardılar.”


Şimdi o güzel insanların kim olduklarını
biliyorsunuz, yazın adlarını, çocuklarınıza koyun adlarını, caddelere verilsin
adları, yöneticilerinizden talep edin.


Bitirirken;


Karasu kaymakamı Sayın Aziz Mercan’a ve
kahraman dedelerimizi gönüllerinde yaşatan Karasu halkına saygılarımla…


Mahiye
Morgül

Başa dön tuşu

Site haritası ve Haber haritası yolu gösterir.